TILBAGESTRØMSSIKRING

Orientering angående tilbagestrømningsssikring ( TBS )
Tilbageløb af vand til ledningsnettet er en meget stor potentiel fare for forurening, som alle vandværker er meget opmærksom på.

Inden for fritid / landbrugs samt erhvervsproduktionen bruges der vand til mange forskellige formål såsom rengøring, påfyldning af sprøjter, automatiske drikkekar, automatisk påfyldning af svømmebassin / pool o.l., og der er derfor en forhøjet risiko for vandforurening, hvis forurenet vand løber tilbage i drikkevandsledningerne.

En forurening af vores fælles vandforsyning er ganske alvorlig og kan have meget store konsekvenser for alle vandforbrugerne af vores vandværk. Det er derfor vigtigt, at både I og vi er opmærksomme og sikrer os på bedste måde.

Kravene om tilbagestrømningssikring er bl.a. fastsat i bygningsreglementet 8.4.2.1 stk. 3 og lyder:

Til sikring af vandforsyningsanlægget imod forurening, der strømmer tilbage i drikkevandsinstallationen, skal der monteres en tilbagestrømningssikring på fordelingsledningen efter jordledningens ( vandmåler )

og stk. 4:
Vandinstallationer skal udformes, så behandlet vand og vand, der er tappet ved et tapsted, ikke kan strømme tilbage til drikkevandsinstallationen.

Der knytter sig en række mere tekniske bestemmelser hertil, bl.a. rørcenter-anvisning 015, der tager udgangspunkt i EU´s standarden DS/EN 1717 og norm for vandinstallationer DS 439/2009. Så der er tale om grundige og teknisk gennemarbejdede regler, der skal sikre mod forurening af vores fælles vand.

I forhold til lovgivningen er der pligt til at følge de standarder og regler, der er gældende. I regulativet for vandværket anføres det, at vand skal aftages på en sådan måde, at der ikke sker forurening af vandet, det vil sige, at der skal være en form for tilbagestrømningssikring.

Sikring mod tilbagestrømning er opdelt i kategori 1 til 5

Alm. forbruger er sikret med kategori 1- 2 ved måler, og skal der for ikke fortage sig yderligere, der skal dog kontrolleres at installation er lovlig, at der f.eks. ikke er fast forbindelse mellem varmeanlæg og brugsvandinstallation, ønsker man fast forbindelse skal det sikres med min. kategori 3.

Forbruger som skal sikres med kategori 3 og derover vil få skema af vandværket ( landbrug – erhverv – o.l. )

Vil du vide mere er du velkommen til at rette henvendelse til :

Drift:  Ole Hansen  40283065

Formand Henrik Bebe tlf. 31195094
Næstformand Claus Ahlman tlf. 41222303
 

HENT SKEMA OG VEJLEDNING