Kontakt

Daglig drift / vagt: telf. 40283065      mail:  bavand@mail.dk

                             eller: 42312250

Ordinær   Generalforsamling   tirsdag d. 9 april 2024  kl. 19:00 I Båring Forsamlingshus

Dagsorden iflg. vedtægter.Evt. forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 7  dage før generalforsamlingen

Med venlig hilsen  Bestyrelsen for Båring Asperup Vandværk

 

 

Husk tilmelding til SMS - service   se under selvbetjening


 

Nyttig info: 

Klik her for at tilmelde SMS 

.....................................................

Dato: 24 - 4 - 23

Båring Asperup Vandværk   har igen fået taget prøver for PFAS samt 22 tilhørende prøver

alle prøver er fine / ingen PFAS  - se evt. under vandkvalitet

.........................................................................

Hårdheden i vandetværkets vand er 15,8 gr dH

Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

Læs mere om spareråd her

Husk at din jord stophane / målerbrønd skal være fri og tilgængelig

Info vedr. Legionella. Klik her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Båring Asperup Vandværk

Vandværket har gennem årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk,som lever op til de skærpede krav til vandkvalitet. Vandværket er udstyret med moderne energi besparende anlæg. Vandværket får vandet fra 3 boringer, bore pladsen ligger i Kærbyholm, som er godt beskyttet. Vandværket får løbene vandanalyser, som i kan se under vandkvalitet  her på siden. Vi har rent vand i hanerne, og vi kan tappe os et glas, lige når vi har lyst. Der er mange gode grunde til at tage et glas dejligt rent vand: det er nemt, billigt, miljø- og klimavenligt. Vand er vores vigtigste ressource, det er vigtigt at vi alle passer på det, så vi bidrager til at sikre det mange generationer frem. 

    Grundvandsbeskyttelse:tryk