Til Installatør:

I alle ejendomme -  erhvervsejendomme - industri - campingpladser - landbrug herunder tanke - m/m - skal der være sikring med tilbagestrømssikring jævnfør DS 439 - DS 1717 

Ved tilbagestrømssikring over KAT 2 skal skema udfyldes ( se hjemme side   under selvbetjening )

Måler placering ved nybyg . / renovering  Klik her.